Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Đà Nẵng: Nhảy từ tầng 8 xuống đất, 1 người tử vong