Đà Nẵng nhận được sự đánh giá cao của các nguyên thủ, bạn bè năm châu tại APEC 2017