Đà Nẵng: Người duy nhất tự ứng cử Đại biểu Quốc hội đã nộp đơn rút

Tiến sỹ Võ Văn Chi. Ảnh: NV
Tiến sỹ Võ Văn Chi. Ảnh: NV
Tiến sỹ Võ Văn Chi. Ảnh: NV
Lên top