Đà Nẵng: Người dân xem được camera trực tuyến giao thông thành phố qua Internet