Đà Nẵng: Người dân được lưu thông 2 chiều qua cầu Sông Hàn