Đà Nẵng: Nghe cử tri phản ánh tình trạng ô nhiễm, ông Đinh Thế Huynh đến ngay hiện trường kiểm tra