Đà Nẵng: Ngăn đường làm hầm chui, giao thông ùn tắc nghiêm trọng