Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Đà Nẵng: Mưa to, gãy ba dầm cầu công trình cao tốc La Sơn – Túy Loan