Đà Nẵng: Một phường có 95% hộ có bình chữa cháy nhưng sử dụng không hiệu quả