Đà Nẵng miễn nhiệm chức Phó Chủ tịch UBND với ông Đặng Việt Dũng

Ông Đặng Việt Dũng được miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND Đà Nẵng, nghỉ hưu theo chế độ từ 1.3.2020
Ông Đặng Việt Dũng được miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND Đà Nẵng, nghỉ hưu theo chế độ từ 1.3.2020
Ông Đặng Việt Dũng được miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND Đà Nẵng, nghỉ hưu theo chế độ từ 1.3.2020
Lên top