Đà Nẵng làm sạch 3 bệnh viện lớn, Quảng Nam “chia lửa” chống dịch

Bệnh viện dã chiến tại Trung tâm Thể thao Tiên Sơn Đà Nẵng đang được gấp rút xây dựng. Ảnh: Thuỳ Trang
Bệnh viện dã chiến tại Trung tâm Thể thao Tiên Sơn Đà Nẵng đang được gấp rút xây dựng. Ảnh: Thuỳ Trang
Bệnh viện dã chiến tại Trung tâm Thể thao Tiên Sơn Đà Nẵng đang được gấp rút xây dựng. Ảnh: Thuỳ Trang
Lên top