Đà Nẵng lại tách Văn phòng Đoàn đại biểu QH, UBND và Hội đồng nhân dân

Đà Nẵng thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND. Ảnh: Thuỷ Thanh
Đà Nẵng thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND. Ảnh: Thuỷ Thanh
Đà Nẵng thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND. Ảnh: Thuỷ Thanh
Lên top