Đà Nẵng: Kỷ luật 73 đảng viên

Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.
Lên top