Đà Nẵng: Hơn 3.000 người đi bộ vì nạn nhân chất độc da cam