Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Đà Nẵng: Hàng loạt cán bộ Sở Tư pháp nghỉ việc để mở phòng công chứng tư