Đà Nẵng: Điều động Trưởng ban Tuyên giáo sang làm Trưởng ban Tổ chức Thành ủy

Lên top