Đà Nẵng điều động nhiều cán bộ chủ chốt

Nhiều cán bộ chủ chốt của Đà Nẵng được điều động nhận công tác mới. Ảnh: TT
Nhiều cán bộ chủ chốt của Đà Nẵng được điều động nhận công tác mới. Ảnh: TT
Nhiều cán bộ chủ chốt của Đà Nẵng được điều động nhận công tác mới. Ảnh: TT
Lên top