Đà Nẵng điều động Giám đốc Sở Xây dựng làm Bí thư quận

Giám đốc Sở Xây dựng Đà Nẵng Vũ Quang Hùng (bên trái) được điều động về làm Bí thư quận Liên Chiểu.
Giám đốc Sở Xây dựng Đà Nẵng Vũ Quang Hùng (bên trái) được điều động về làm Bí thư quận Liên Chiểu.
Giám đốc Sở Xây dựng Đà Nẵng Vũ Quang Hùng (bên trái) được điều động về làm Bí thư quận Liên Chiểu.
Lên top