Đà Nẵng diễn tập bầu cử trong trường hợp dịch COVID-19 phức tạp

Đà Nẵng diễn tập bầu cử trong trường hợp dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Ảnh: PV
Đà Nẵng diễn tập bầu cử trong trường hợp dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Ảnh: PV
Đà Nẵng diễn tập bầu cử trong trường hợp dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Ảnh: PV
Lên top