"Đà Nẵng đi đầu trong nhiều phong trào thi đua yêu nước"

Lãnh đạo TP. Đà Nẵng trao cờ thi đua cho các cá nhân, tập thể tại đại hội. Ảnh: Hữu Long
Lãnh đạo TP. Đà Nẵng trao cờ thi đua cho các cá nhân, tập thể tại đại hội. Ảnh: Hữu Long
Lãnh đạo TP. Đà Nẵng trao cờ thi đua cho các cá nhân, tập thể tại đại hội. Ảnh: Hữu Long
Lên top