Đà Nẵng: Đi câu cá bị bắt xe, dân kéo lên phường phản đối