Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Đà Nẵng: Đầu tư 70 tỉ đồng lắp camera trên địa bàn