Đà Nẵng công bố các quyết định về công tác cán bộ

Đà Nẵng công bố các quyết định về công tác cán bộ. Ảnh: Hữu Long
Đà Nẵng công bố các quyết định về công tác cán bộ. Ảnh: Hữu Long
Đà Nẵng công bố các quyết định về công tác cán bộ. Ảnh: Hữu Long
Lên top