Đà Nẵng: Công bố các quyết định điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ chủ chốt

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết trao Quyết định các cán bộ được bổ nhiệm.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết trao Quyết định các cán bộ được bổ nhiệm.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết trao Quyết định các cán bộ được bổ nhiệm.
Lên top