Đà Nẵng: Chồng say xỉn dùng dao cứa cổ vợ trên đường