Đà Nẵng: Chi tiết kế hoạch vận động bầu cử theo hình thức trực tuyến

Chủ tịch HĐND TP.Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết kiểm tra thực tế khu vực bỏ phiếu số 2, xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang. Ảnh Nguyễn Thảo
Chủ tịch HĐND TP.Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết kiểm tra thực tế khu vực bỏ phiếu số 2, xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang. Ảnh Nguyễn Thảo
Chủ tịch HĐND TP.Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết kiểm tra thực tế khu vực bỏ phiếu số 2, xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang. Ảnh Nguyễn Thảo
Lên top