Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Đà Nẵng: Cháy lớn tại rừng Nam Hải Vân, 500 người tham gia dập lửa