Đà Nẵng cần cơ chế đặc thù để trở thành trung tâm kinh tế - xã hội khu vực

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cho rằng cần có cơ chế, chính sách đặc thù để xây dựng và phát triển Đà Nẵng. Ảnh: HL
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cho rằng cần có cơ chế, chính sách đặc thù để xây dựng và phát triển Đà Nẵng. Ảnh: HL
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cho rằng cần có cơ chế, chính sách đặc thù để xây dựng và phát triển Đà Nẵng. Ảnh: HL
Lên top