Đà Nẵng bổ nhiệm Phó Chánh Văn phòng Thành uỷ

Ông Nguyễn Đức Hoàng (bên trái) giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng.
Ông Nguyễn Đức Hoàng (bên trái) giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng.
Ông Nguyễn Đức Hoàng (bên trái) giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng.
Lên top