Đà Nẵng bổ nhiệm mới Chánh văn phòng UBND thành phố

Ông Lê Trung Chinh - Chủ tịch UBND Thành phố Đà Nẵng - trao quyết định điều động, bổ nhiệm vị trí mới cho ông Nguyễn Hà Bắc (bên trái) và ông Nguyễn Hà Nam (bên phải). Ảnh: D.T
Ông Lê Trung Chinh - Chủ tịch UBND Thành phố Đà Nẵng - trao quyết định điều động, bổ nhiệm vị trí mới cho ông Nguyễn Hà Bắc (bên trái) và ông Nguyễn Hà Nam (bên phải). Ảnh: D.T
Ông Lê Trung Chinh - Chủ tịch UBND Thành phố Đà Nẵng - trao quyết định điều động, bổ nhiệm vị trí mới cho ông Nguyễn Hà Bắc (bên trái) và ông Nguyễn Hà Nam (bên phải). Ảnh: D.T
Lên top