Đà Nẵng: Bổ nhiệm chức danh Giám đốc Sở Xây dựng và Sở Công Thương

Ông Đặng Việt Dũng (thứ 2, từ phải qua)- Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Đà Nẵng trao quyết định bổ nhiệm. ảnh: H.Vinh
Ông Đặng Việt Dũng (thứ 2, từ phải qua)- Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Đà Nẵng trao quyết định bổ nhiệm. ảnh: H.Vinh
Ông Đặng Việt Dũng (thứ 2, từ phải qua)- Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Đà Nẵng trao quyết định bổ nhiệm. ảnh: H.Vinh
Lên top