Đà Nẵng bầu 51 uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ khoá XXII

Đà Nẵng bầu 51 uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ khoá XXII. Ảnh: Đăng Văn
Đà Nẵng bầu 51 uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ khoá XXII. Ảnh: Đăng Văn
Đà Nẵng bầu 51 uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ khoá XXII. Ảnh: Đăng Văn
Lên top