Đà Nẵng bầu 2 Phó Chủ tịch UBND thành phố

Lãnh đạo Thành phố Đà Nẵng tặng hoa 2 Phó Chủ tịch UBND thành phố. Ảnh: TH
Lãnh đạo Thành phố Đà Nẵng tặng hoa 2 Phó Chủ tịch UBND thành phố. Ảnh: TH
Lãnh đạo Thành phố Đà Nẵng tặng hoa 2 Phó Chủ tịch UBND thành phố. Ảnh: TH
Lên top