Đà Nẵng: Bắt chíp chíp trên sông Hàn, một thợ lặn tử vong