Đà Nẵng: 2 nữ chủ tịch quận năng động được bầu làm Bí thư quận

Bà Nguyễn Thị Anh Thi - tân Bí thư quận Ngũ Hành Sơn- tại Đại hội. Ảnh: Thuỳ Trang
Bà Nguyễn Thị Anh Thi - tân Bí thư quận Ngũ Hành Sơn- tại Đại hội. Ảnh: Thuỳ Trang
Bà Nguyễn Thị Anh Thi - tân Bí thư quận Ngũ Hành Sơn- tại Đại hội. Ảnh: Thuỳ Trang
Lên top