Đà Nẵng: 1 người tự ứng cử Đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố

Tiến sỹ Võ Văn Chi - người tự ứng cử 2 cấp - Đại biểu Quốc hội và HĐND TP.Đà Nẵng. Ảnh: NV
Tiến sỹ Võ Văn Chi - người tự ứng cử 2 cấp - Đại biểu Quốc hội và HĐND TP.Đà Nẵng. Ảnh: NV
Tiến sỹ Võ Văn Chi - người tự ứng cử 2 cấp - Đại biểu Quốc hội và HĐND TP.Đà Nẵng. Ảnh: NV
Lên top