Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Đã dời trạm điện, cấp phép xây nhà cho gia đình thương binh ở Hà Tĩnh