"Đã đến lúc trả việc bổ nhiệm chức danh giáo sư cho các trường đại học"

Đại biểu Hoàng Văn Cường góp ý về dự thảo Luật Giáo dục đại học sửa đổi.
Đại biểu Hoàng Văn Cường góp ý về dự thảo Luật Giáo dục đại học sửa đổi.
Đại biểu Hoàng Văn Cường góp ý về dự thảo Luật Giáo dục đại học sửa đổi.
Lên top