Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

"Đã đến lúc trả việc bổ nhiệm chức danh giáo sư cho các trường đại học"

Đại biểu Hoàng Văn Cường góp ý về dự thảo Luật Giáo dục đại học sửa đổi.
Đại biểu Hoàng Văn Cường góp ý về dự thảo Luật Giáo dục đại học sửa đổi.