Đa dạng các hình thức tuyên truyền bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp

Tuyên truyền lưu động chào mừng cuộc bầu cử ĐBQH và HĐND tại Hà Nội. Ảnh: P.Đ
Tuyên truyền lưu động chào mừng cuộc bầu cử ĐBQH và HĐND tại Hà Nội. Ảnh: P.Đ
Tuyên truyền lưu động chào mừng cuộc bầu cử ĐBQH và HĐND tại Hà Nội. Ảnh: P.Đ
Lên top