Đã có gần 1.600 tỉ đồng ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19

Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn tiếp nhận ủng hộ từ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam. Ảnh: MTTQVN.
Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn tiếp nhận ủng hộ từ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam. Ảnh: MTTQVN.
Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn tiếp nhận ủng hộ từ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam. Ảnh: MTTQVN.
Lên top