Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Đã có "biệt dược" trị tham nhũng!

ĐBQH Phạm Trọng Nhân.
ĐBQH Phạm Trọng Nhân.