Đã bắt được hơn 300 học viên cai nghiện trốn trại tại Đồng Nai

Các học viên trốn trại bị đưa trở lại cơ sở.
Các học viên trốn trại bị đưa trở lại cơ sở.
Các học viên trốn trại bị đưa trở lại cơ sở.
Lên top