Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Cứu thuyền viên người Trung Quốc gặp nạn trên biển Việt Nam