Cứu thuyền viên gặp nạn giữa biển trong ngày quốc khánh