Cựu thanh niên xung phong và ký ức 12 ngày đêm bảo vệ cầu phao Hàm Tử Quan

Bà Nguyễn Thị Năm (bên trái) - Cựu Thanh niên xung phong đội N279 trong buổi triển lãm “70 năm - Sáng mãi tinh thần Thanh niên xung phong Việt Nam. Ảnh: Lan Nhi.
Bà Nguyễn Thị Năm (bên trái) - Cựu Thanh niên xung phong đội N279 trong buổi triển lãm “70 năm - Sáng mãi tinh thần Thanh niên xung phong Việt Nam. Ảnh: Lan Nhi.
Bà Nguyễn Thị Năm (bên trái) - Cựu Thanh niên xung phong đội N279 trong buổi triển lãm “70 năm - Sáng mãi tinh thần Thanh niên xung phong Việt Nam. Ảnh: Lan Nhi.
Lên top