Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Cứu sống thần kỳ bé trai 9 tuổi bị cành nhãn đâm ngập “của quý”