Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Cứu sống một người phụ nữ nhảy cầu tự tử