Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Cứu nạn thuyền viên gặp nạn tại vùng biển Hoàng Sa