Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Cứu 10 thuyền viên gặp nạn trong cơn biển động