Cương quyết thay cán bộ không biết làm việc, tiêu cực, lợi ích nhóm

Thủ tướng nhấn mạnh: Cương quyết thay cán bộ không biết làm việc, tiêu cực, lợi ích nhóm. Ảnh: VGP/Quang Hiếu
Thủ tướng nhấn mạnh: Cương quyết thay cán bộ không biết làm việc, tiêu cực, lợi ích nhóm. Ảnh: VGP/Quang Hiếu
Thủ tướng nhấn mạnh: Cương quyết thay cán bộ không biết làm việc, tiêu cực, lợi ích nhóm. Ảnh: VGP/Quang Hiếu
Lên top